Welcome to English land!

Методичний кейс

З досвіду роботи:

Рольова гра як комунікативний засіб навчання.
Навчальний процес -  це процес спілкування, що відбувається у формі бесіди вчителів і учнів, а також дітей один з одним.
Навчальна діяльність здійснюється через завдання за допомогою методичних прийомів і вправ.
Гра – важливий комунікативний засіб, що використовується здебільшого в молодших та середніх класах.
 Навчальні ігри передбачають:
Ø засвоєння матеріалу
Ø розвиток навичок та умінь
Ø самовизначення дитини
Ø розвиток творчих здібностей дитини
Ø емоційне сприйняття змісту навчання
Класифікація ігор:
1.   навчальні
2.   тренувальні
3.   узагальнюючі
4.   пізнавальні
5.   виховні
6.   розвивальні
7.   репродуктивні
8.   продуктивні
9.   творчі
10.                    рольові
Також гра вимагає правильної організації. Під час гри «непомітно» засвоюється навчальний матеріал і залишаються позитивні відчуття від уроку, саме ці відчуття допомагають зробити процес вивчення англійської мови творчим і цікавим.
Рольові ігри – це вид навчальної діяльності, який включає різноманітні ігрові та драматизовано форми навчання, а також вправи з діалогічного мовлення.  Під час рольової гри учасники діють не від власного імені, а демонструють поведінку й висловлюють почуття відтворюваного ними персонажа.
Приклади рольових ігор для учнів молодших класів.

«Як ми знаємо слова»
Клас ділиться на дві команди і кожна отримує набір карток з абеткою. Коли вчитель вимовляє якесь слово, наприклад  cat, діти відповідно повинні  показати картки з літерами, з яких складається це слово. Програє та команда, яка перша зробить помилку.
«Іноземці»
Клас ділиться на дві команди: одна «Гості з Британії» , інша – «Мешканці України». Познайомтеся  з ними. Не забувайте використовувати імена англійських та українських дітей.
«Чарівна скриня»
Вчитель кладе в коробку певну кількість олівців і запитує :

“How many pencils are there?” Діти повинні здогадатися про їх кількість, запитуючи по черзі: “ Are there seven…?” Вчитель відповідає:“Yes, there are \is…” “No, there aren’t \isn’t”. Дитина , яка дає правильну відповідь стає ведучим.
Методичні прийоми комунікативного навчання англійської мови.


Ефективним  методом комунікативного навчання є метод  навчання групового спілкування.
Групова робота має багато переваг:
1.      сприяє підвищенню мотивації до навчання;
2.      навчає об’єктивно оцінювати себе та інших;
3.      вчить працювати в колективі;
У навчанні англійської мови широко використовуються комунікативні ігри. Гра допомагає уникнути одноманітності, монотонності, стомлюваності учнів.
Тестування як прийом контролю набутих навичок та вмінь має також ряд переваг, бо  дозволяє працювати одночасно з великою кількістю  учнів, результати виконання встановлюються швидко і просто. Під час тесту учень виконує ряд розумових  дій над мовним матеріалом.
Приклади завдань з  тестування є:
1.      множинний вибір;
2.      завершення;
3.      зіставлення;
4.      трансформація;
5.      дії з угрупуванням;
6.      виправлення;
7.      розташування за порядком;
Використання відеофільмів як прийом комунікативного навчання сприяє розвитку уваги й пам’яті  учнів.
Використання відеофільмів має свої переваги:

1.      автентичність;
2.      інформативна насиченість;
3.      емоційний вплив на учнів;
Використання відеофільмів, їх перегляд Використання відеофільмів є позитивним прийомом навчання , який робить процес оволодіння іноземною мовою привабливим для школярів на всіх етапах навчання та сприяє розвитку комунікативної компетентності.

Всі ці прийоми урізноманітнюють навчальний процес, роблять його екстраординарним. У ході нього дитина отримує потужний імпульс для розкриття своїх особистісних якостей, творчого таланту.
Substitution tables

Substitution tables  можна використовувати для формування та вдосконалення мовленнєвих навичок під час навчання усного мовлення в різних ситуаціях спілкування.

Наприклад , до теми «School»:

What is your favourite subject and why?

My favourite subject(s)

 is
Literature
because
I
is
fond of
reading books
are
Art
we
are
interested in
English

am
doing sums
Russian

good at
Native language
like to
running
Nature study
sport
Biology
my native country

speak and read in English
animals and plants
paintНемає коментарів:

Дописати коментар